Có thể là hình ảnh về trẻ em và văn bản cho biết 'THE MEDCARE Trẻ 8 12 tháng tuổi'
Cần đi khám ngay nếu trẻ đã 8 – 12 tháng tuổi mà chưa làm được nhưng việc sau:
– Không bò được
– Đã biết bò hơn 1 tháng mà vẫn kéo lê 1 bên chân
– Không thể đứng dù đã được hỗ trợ
– Không cố gắng tìm kiếm những đồ vật bạn giấu ngay trước mặt
– Không nói và không sử dụng cử chỉ