KHÁM CHUYÊN KHOA NHI

Tại Phòng khám Nhi khoa Quốc tế The Medcare Hải Phòng, chúng tôi cung cấp dịch vụ khám nhi khoa cho các bé, bao gồm: 

GIÁ DỊCH VỤ

Khám giáo sư/ phó giáo sư: 400.000 vnđ

Khám bác sĩ chuyên gia: 300.000 vnđ

Khám bác sĩ giám đốc chuyên môn: 300.000 vnđ

Khám bác sĩ chuyên khoa: 200.000 vnđ

BÁC SĨ CỦA KHOA

Top