PEDIATRIC SURGERY

Our pediatric surgery includes most areas of the body, with common areas of concern including hernias, abdominal complaints including the appendix, the genital area and testes, and lumps or skin lesions. 

Pediatric surgery services include:

  • Tight foreskin conditions (phimosis & paraphimosis)
  • Buried penis
  • Spot testicle, Hydrocele testis​​, Crystal cord cyst
  • Spinal curvature
  • Fused vagina, labial adhesion
  • Fracture
  • Abscess

SERVICE PRICE

Bandage replacement70,000
     
Cắt chỉ 1-4 mũi100,000
     
cắt polyp rốn1,000,000
     
Cắt chỉ 5-10 mũi200,000
     
Bandage replacement for burnt200,000
     
Chích abscess nhỏ500,000
     
Hút máu tụ dưới da đầu800,000
     
Khâu vết thương dưới 2cm (đã bao gồm cắt chỉ)1,000,000
     
Cắt u phần mềm dưới 3cm (bao gồm khâu và cắt chỉ)1,500,000
     
Nong bao qui đầu350,000
     
Khâu vết thương 2-5cm (đã bao gồm cắt chỉ)1,500,000
     
khâu vết thương trên 5cm (đã bao gồm cắt chỉ)2,000,000
     
Nắn nghẹt bao qui đầu700,000
     
Tách màng ngăn âm đạo700,000
     
Bó bột xương bàn ngón tay (di lệch ít, gãy cành tươi)800,000
     
Bó bột xương bàn ngón chân800,000
     
Nẹp chi tạm thời500,000
     
Tháo bột150,000
     
Băng cầm máu tạm thời300,000

OUR SPECIALISTS

Bs Vương Hữu Trung

Chuyên khoa ngoại

Bs Nguyễn Minh Hải

Chuyên khoa ngoại

Bs Nguyễn Thanh Sơn

Chuyên khoa ngoại

Bs Nguyễn Mạnh Toàn

Chuyên khoa ngoại

Top