BS CKI Nguyễn Minh Hải

Bác sĩ chuyên khoa ngoại

Email

info@medcare.vn

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên khoa ngoại

Kinh nghiệm làm việc

 

Chức danh – Nơi công tác

  • Khoa ngoại – Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng
Top