CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 8/1/2024 – 14/1/2024

Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:

—————–
🌻 THỨ HAI: Ngày 8/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ BS.CKII Phạm Thị Vân Hạnh – Nguyên BS khoa nhi Bệnh viện Vinmec Times City
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 13h30 – 17h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải
Phòng

—————
🌻 THỨ BA: Ngày 9/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

—————-

🌻 THỨ TƯ : Ngày 10/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ BS.CKII Phạm Thị Vân Hạnh – Nguyên BS khoa nhi Bệnh viện Vinmec Times City
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải
Phòng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 13h30 – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

———–

🌻 THỨ NĂM: Ngày 11/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 17h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ ThS.BSNT Hà Tùng Lâm

———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 12/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 13h30 – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

———–
🌻 THỨ BẢY: Ngày 13/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ ThS.Bs Nguyễn Phi Hùng – Trung tâm hô hấp Bệnh viện nhi Trung ương
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS Đặng Việt Linh

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 14/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ TS.BS Nguyễn Thị Mai Hoàn – Trưởng khoa khám bệnh – Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ ThS.BS.TTUT Lê Thị Hải – Nguyên giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng quốc gia
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS Vũ Thị Thái
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

Chia Sẻ:
Top