CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 7/8/2023 – 13/8/2023

Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:

—————–

🌻 THỨ HAI: Ngày 7/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 13h30 – 17h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS Phan Thị Nguyệt

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

—————–
🌻 THỨ BA: Ngày 8/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 17h – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

—————-
🌻 THỨ TƯ : Ngày 9/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

———–
🌻 THỨ NĂM: Ngày 10/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 17h – 20h30:
▪️ BS Phan Thị Nguyệt

———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 11/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng

———–
🌻 THỨ BẢY: Ngày 12/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS CKII Nguyễn Ngọc Văn – Phó trưởng khoa hô hấp – Trung tâm quốc tế Bệnh viện nhi Trung ương
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS Vũ Thị Thái
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 13/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ ThS.Bs Nguyễn Phi Hùng – Trung tâm hô hấp Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ ThS.BS.TTƯT Lê Thị Hải – Nguyên giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

Chia Sẻ:
Top