CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 6/11/2023 – 12/11/2023

Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:

—————–
🌻 THỨ HAI: Ngày 6/11/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng

—————–
🌻 THỨ BA: Ngày 7/11/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 17h – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

—————-

🌻 THỨ TƯ : Ngày 8/11/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải
Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 13h30 – 17h:
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

———–

🌻 THỨ NĂM: Ngày 9/11/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 10/11/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 17h – 20h30:
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

———–

🌻 THỨ BẢY: Ngày 11/11/2023

⏰ 08h30 – 11h30:
▪️ PGS.TS.BS Đào Minh Tuấn – Nguyên Giám đốc trung tâm Hô Hấp – Bệnh viện nhi Trung ương

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 12/11/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ ThS.Bs Nguyễn Phi Hùng – Trung tâm hô hấp Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ ThS.BS.TTUT Lê Thị Hải – Nguyên giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện dinh dưỡng quốc gia
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪ BS Vũ Thị Thái
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

Chia Sẻ:
Top