CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 3/7/2023 – 9/7/2023
Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:
—————–
🌻 THỨ HAI: Ngày 3/7/2023
⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
—————–
🌻 THỨ BA: Ngày 4/7/2023
⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
⏰ 13h30 – 17h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
—————-
🌻 THỨ TƯ : Ngày 5/7/2023
⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
⏰ 08h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
———–
🌻 THỨ NĂM: Ngày 6/7/2023
⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 7/7/2023
⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 17h – 20h30:
▪ BS Phan Thị Nguyệt
———–
🌻 THỨ BẢY: Ngày 8/7/2023
⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS Đặng Việt Linh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 9/7/2023
⏰ 08h – 17h:
▪️ TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Trân -Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 08h – 12h:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
Chia Sẻ:
Top