CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 29/1/2024 – 4/2/2024

Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:

—————–
🌻 THỨ HAI: Ngày 29/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ BS.CKII Phạm Thị Vân Hạnh – Nguyên BS khoa nhi Bệnh viện Vinmec Times City
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải
Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 13h30 – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

————
🌻 THỨ BA: Ngày 30/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 13h30 – 17h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

—————-

🌻 THỨ TƯ : Ngày 31/1/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ BS.CKII Phạm Thị Vân Hạnh – Nguyên BS khoa nhi Bệnh viện Vinmec Times City
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải
Phòng
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 17h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ ThS.BSNT Hà Tùng Lâm

———–
🌻 THỨ NĂM: Ngày 1/2/2024

⏰ 08h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng

———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 2/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 13h30 – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

———–
🌻 THỨ BẢY: Ngày 3/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ TS.BS Nguyễn Thị Ngọc Trân – Bệnh viện nhi Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 4/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ ThS.Bs Nguyễn Phi Hùng – Trung tâm hô hấp Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

Chia Sẻ:
Top