CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 19/2/2024 – 25/2/2024

Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:

—————–
🌻 THỨ HAI: Ngày 19/2/2024

⏰ 08h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 17h:
▪ BS.CKII Phạm Thị Vân Hạnh – Nguyên BS khoa nhi Bệnh viện Vinmec Times City
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 13h30 – 17h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải
Phòng

————
🌻 THỨ BA: Ngày 20/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

—————

🌻 THỨ TƯ : Ngày 21/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ BS.CKII Phạm Thị Vân Hạnh – Nguyên BS khoa nhi Bệnh viện Vinmec Times City
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải
Phòng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt

⏰ 13h30 – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

—————
🌻 THỨ NĂM: Ngày 22/2/2024

⏰ 08h – 20h30:
▪️ BS CKI Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn CN Hà Nội

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh

⏰ 08h – 12h :
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 23/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 13h30 – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

———–

🌻 THỨ BẢY: Ngày 24/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS CKI Đặng Việt Linh
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 25/2/2024

⏰ 08h – 17h:
▪ ThS.Bs Nguyễn Phi Hùng – Trung tâm hô hấp Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

Chia Sẻ:
Top