CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 18/9/2023 – 24/9/2023
Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:
—————–
🌻 THỨ HAI: Ngày 18/9/2023
⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
—————–
🌻 THỨ BA: Ngày 19/9/2023
⏰ 08h – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
—————-
🌻 THỨ TƯ : Ngày 20/9/2023
⏰ 08h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
———–
🌻 THỨ NĂM: Ngày 21/9/2023
⏰ 08h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
⏰ 17h – 20h30:
▪ BS Phan Thị Nguyệt
———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 22/9/2023
⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
———–
🌻 THỨ BẢY: Ngày 23/9/2023
⏰ 08h – 12h:
▪ ThS.Bs Nguyễn Phi Hùng – Trung tâm hô hấp Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS Đặng Việt Linh
⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 24/9/2023
⏰ 08h – 17h:
▪️ BS CKII Nguyễn Ngọc Văn – Phó trưởng khoa hô hấp – Trung tâm quốc tế Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ ThS.BS.TTƯT Lê Thị Hải – Nguyên giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia
▪️ BS Vũ Thị Thái
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
⏰ 08h – 12h:
▪️ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS Đặng Việt Linh
⏰ 13h30 – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
Top