CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 14/8/2023 – 20/8/2023

Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:

—————–

🌻 THỨ HAI: Ngày 14/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 17h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng

—————–
🌻 THỨ BA: Ngày 15/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 13h30 – 17h:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

—————-

🌻 THỨ TƯ : Ngày 16/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 13h30 – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

———–
🌻 THỨ NĂM: Ngày 17/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 17h – 20h30:
▪️ BS Phan Thị Nguyệt

———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 18/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

———–
🌻 THỨ BẢY: Ngày 19/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ TS.BS Nguyễn Thị Mai Hoàn – Trưởng khoa khám bệnh – Bệnh viện nhi Trung ương
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS Đặng Việt Linh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 20/8/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ ThS.Bs Nguyễn Phi Hùng – Trung tâm hô hấp Bệnh viện nhi Trung ương
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

Chia Sẻ:
Top