CHI NHÁNH LÊ HỒNG PHONG – HẢI PHÒNG
LỊCH LÀM VIỆC CỦA BÁC SĨ NGÀY 10/7/2023 – 16/7/2023

Phòng khám nhi khoa Quốc tế The MedCare xin trân trọng thông báo lịch làm việc của các bác sĩ tại The MedCare Hải Phòng như sau:

—————–
🌻 THỨ HAI: Ngày 10/7/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 13h30 – 20h30:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

—————–
🌻 THỨ BA: Ngày 11/7/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BS.TTƯT Nguyễn Ngọc Lợi – Nguyên Giám đốc Trung tâm điều trị và chăm sóc sức khỏe sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Trung ương
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng

—————-

🌻 THỨ TƯ : Ngày 12/7/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

⏰ 17h – 20h30:
▪ BS Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

———–
🌻 THỨ NĂM: Ngày 13/7/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h:
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung
▪ BS CKI Phan Thị Vân Hà – Giám đốc chuyên môn CN Quảng Ninh
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 13h30 – 17h:
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 17h – 20h30:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng

———–
🌻 THỨ SÁU : Ngày 14/7/2023

⏰ 08h – 17h:
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

⏰ 08h – 12h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS CKI Phạm Thị Bích Nhung

⏰ 08h – 12h và 17h – 20h30:
▪ BS Phan Thị Nguyệt

———–

🌻 THỨ BẢY: Ngày 15/7/2023

⏰ 08h30 – 11h30:
▪️ PGS.TS.BS Đào Minh Tuấn – Nguyên Giám đốc trung tâm Hô Hấp – Bệnh viện nhi Trung ương

⏰ 08h – 17h:
▪️ BSNT Ngô Thị Hương – Giám đốc chuyên môn CN Hải Phòng
▪ BS Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

⏰ 08h – 12h:
▪️ BS Vũ Thị Thái
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh

————
🌻 CHỦ NHẬT: Ngày 16/7/2023

⏰ 08h – 17h:
▪️ TS.BS Nguyễn Thị Mai Hoàn – Trưởng khoa khám bệnh – Bệnh viện nhi Trung ương
▪ BS CKI Nguyễn Thúy Hằng
▪️ BS CKI Vũ Thị Hồng Hạnh
▪️ BS CKI Tạ Hồng Nhung

⏰ 08h – 12h:
▪ BS Phan Thị Nguyệt
▪️ BS CKI Đinh Thị Kim Tuyến

Chia Sẻ:
Top