BS Nguyễn Thị Sen

Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng

Email

info@medcare.vn

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên khoa tai mũi họng

Kinh nghiệm làm việc

  • Bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng của The Medcare Hải Phòng và The Medcare Hà Nội

Bằng cấp chuyên môn

đang cập nhật

 

Top