Bs Đặng Vũ Cường

Bác sĩ chuyên khoa mắt

Email

info@medcare.vn

Lĩnh vực chuyên môn

Chuyên khoa mắt

Kinh nghiệm làm việc

  • Bác sĩ Đặng Vũ Cường là bác sĩ chuyên khoa mắt, hiện đang theo học Thạc sĩ y khoa chuyên nghành nhãn khoa. Bác sĩ Cường đã học định hướng chuyên nghành nhãn khoa, tham gia khóa học khúc xạ

Chức danh – Nơi công tác

  • Khoa mắt Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Top